Mac Molenaar

'Ayye' door Mac Miller

'Ayye' van Mac Miller beschrijft in feite het eigen verhaal van de rapper en raakt tegelijkertijd het concept van het najagen van iemands dromen ondanks de percepties van anderen. Lees Verder

'Benji the Dog' door Mac Miller

In 'Benji the Dog' erkent Mac Miller het leven als vol constante, onvermijdelijke spanningen, die hij voornamelijk verlicht door verslaving. Lees Verder

'Blue World' door Mac Miller

In 'Blue World' is de wereld inderdaad deprimerend, maar dat weerhoudt Mac Miller er niet van om eenvoudige ervaringen op te doen en optimistisch te blijven. Lees Verder

'Circles' door Mac Miller

In dit nummer wordt Mac Miller gevangen in ‘kringen’ van depressie die niet alleen hemzelf omvat, maar ook anderen. Lees Verder

'Ingewikkeld' door Mac Miller

Mac Miller erkent dat het leven te 'gecompliceerd' is en is tot de conclusie gekomen dat de oplossing erin bestaat het dag voor dag aan te pakken. Lees Verder

'Donald Trump' door Mac Miller

Mac Miller streeft ernaar om succesvol te zijn in dezelfde geest als de Amerikaanse miljardair-playboy in de persoon van Donald Trump. Lees Verder

'Dunno' door Mac Miller

De tekst van het nummer 'Dunno' van wijlen Mac Miller wordt verondersteld volledig te zijn gewijd aan zijn voormalige vriendin, zangeres Ariana Grande. Lees Verder

'Everybody' door Mac Miller

In dit zeer diepgaande lied erkent Mac Miller het onvermijdelijke goede en slechte 'iedereen' in het leven zal ervaren. Lees Verder

'Floating' door Mac Miller

Mac Miller fantaseert over 'zweven', wat kan worden geïnterpreteerd als een verhoogde emotionele of spirituele toestand. Lees Verder

'Hands' door Mac Miller

In sommige opzichten leest het nummer 'Hands' als een doorsnee opschepperij, hoewel Mac Miller blijk geeft van empathie voor zijn haters. Lees Verder